ساختمان هتل مرمر

عنوان پروژه : ساختمان هتل مرمر

نام کارفرما : آقای مهندس مهتدی

نام محاسب : آقای مهندس بابازاده

وزن سازه : 110 تن

تعداد طبقات : 6 طبقه

مساحت کل ساختمان : 1580 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان توانیر

عنوان پروژه : ساختمان توانیر

نام کارفرما : آقای مهندس عبدلی نژاد

نام محاسب : آقای مهندس بابازاده

وزن سازه : 60 تن

تعداد طبقات : 4 طبقه

مساحت کل ساختمان : 740 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سوله سنگ شهر

عنوان پروژه : سوله سنگ شهر

نام کارفرما : آقای مهندس عبدلی نژاد

نام محاسب : آقای مهندس رضائی

وزن سازه : 33 تن

مساحت کل ساختمان : 600 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان ولیعصر - ابن سینا

عنوان پروژه : ساختمان ولیعصر - ابن سینا

نام کارفرما : آقای محمدی

نام محاسب : آقای مهندس بابازاده

وزن سازه : 56 تن

تعداد طبقات : 5 طبقه

مساحت کل ساختمان : 650 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان ولیعصر- پارک زیتون

عنوان پروژه : ساختمان ولیعصر- پارک زیتون

نام کارفرما : آقای مهندس رستمی

نام محاسب : آقای مهندس بابازاده

وزن سازه : 120 تن

تعداد طبقات : 6 طبقه

مساحت کل ساختمان : 1380 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

مجتمع تجاری برند ارس

عنوان پروژه : مجتمع تجاری برند ارس

نام کارفرما : آقای مهندس مشهدی

نام محاسب : آقای مهندس میررضائی

وزن سازه : 450 تن

تعداد طبقات : 7.5 طبقه

مساحت کل ساختمان : 25000 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سازه فلزی گلباد

عنوان پروژه : سازه فلزی گلباد

نام کارفرما : آقای دکتر عبدوی

نام محاسب : آقای مهندس ماهوتی

وزن سازه : 20 تن

تعداد طبقات : 1 طبقه

مساحت کل ساختمان : 500 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سازه الحاقی ساختمان آقای مهندس شایسته - فلکه مخابرات

عنوان پروژه : سازه الحاقی ساختمان آقای مهندس شایسته - فلکه مخابرات

نام کارفرما : آقای مهندس مستشاری

نام محاسب : آقای مهندس متین پور

وزن سازه : 20 تن

تعداد طبقات : 2 طبقه

مساحت کل ساختمان : 200 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان بانک صنعت و معدن

عنوان پروژه : ساختمان بانک صنعت و معدن - شهرک صنعتی سلیمی

نام کارفرما : شرکت عقیق سازه ارک

نام محاسب : آقای مهندس هاشمی

وزن سازه : 27 تن

تعداد طبقه  : 1 طبقه

مساحت کل ساختمان : 350 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

مجتمع تجاری کوه نور، اول کوی اشکان

عنوان پروژه : مجتمع تجاری کوه نور

نام کارفرما : شرکت ایستا سازه کوه نور

نام محاسب : آقای مهندس دادمند

وزن سازه : 400 تن

تعداد طبقه  : 10 طبقه

مساحت کل ساختمان : 10000 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان پرواز

عنوان پروژه : ساختمان پرواز 

نام کارفرما : آقای رافت

نام محاسب : آقای مهندس بابازاده

وزن سازه : 150 تن

تعداد طبقه  : 8 طبقه

مساحت کل ساختمان : 1600 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

نمای ساختمان بانک صنعت و معدن

عنوان پروژه : نمای ساختمان بانک صنعت و معدن 

نام کارفرما : شرکت عقیق سازه ارک

نام محاسب : آقای مهندس رحیمی

وزن سازه : 23 تن

تعداد طبقه  : 5 طبقه

مساحت کل ساختمان : 250 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان  پرواز 2

عنوان پروژه : ساختمان پرواز 2

نام کارفرما : آقای زینال فام

نام محاسب : آقای دکتر محمدپور

وزن سازه : 80 تن

تعداد طبقه  : 6 طبقه

مساحت کل ساختمان : 800 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

درمانگاه کلیبر

عنوان پروژه : درمانگاه کلیبر

نام پیمانکار ابنیه: شرکت امداد سازه آذر

نام کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی

وزن سازه : 65 تن

تعداد طبقه  : 2 طبقه

مساحت کل ساختمان : 500 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

کارخانه تولیدی پرده

عنوان پروژه : کارخانه تولید پرده 

نام کارفرما :آقای مهندس تقی پور

نام محاسب : آقای مهندس قادری فر

وزن سازه : 115 تن

تعداد طبقه  : 1 طبقه

مساحت کل ساختمان : 1000 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سالن تولید

عنوان پروژه : سالن تولید

نام کارفرما : شرکت ایران خودرو تبریز

نام محاسب : آقای مهندس محرمی

وزن سازه : 300 تن

تعداد طبقه  : 1 طبقه

مساحت کل ساختمان : 5500 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سازه صنعتی پلی نار

عنوان پروژه : سازه صنعتی پلی نار

نام کارفرما : شرکت دال بتن آذربایجان

وزن سازه : 50 تن

تعداد طبقه  : 4 طبقه

مساحت کل ساختمان : 300 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سوله صنعتی پلی نار

عنوان پروژه : سوله صنعتی پلی نار

نام کارفرما : شرکت دال بتن آذربایجان

نام محاسب : آقای مهندس آزاده دل

وزن سازه : 100 تن

تعداد طبقه  : 1 طبقه

مساحت کل ساختمان : 1500 متر

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان نادر

عنوان پروژه : ساختمان نادر

نام کارفرما : آقای رضوی

نام محاسب : آقای مهندس بابازاده

وزن سازه : 65 تن

تعداد طبقه  : 3  طبقه

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان دارائی

عنوان پروژه : ساختمان دارایی

نام کارفرما : آقای مهدی زاده

نام محاسب : آقای مهندس قادری فر

وزن سازه : 60 تن

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

مسجد رضوان

عنوان پروژه : مسجد رضوان

نام کارفرما : هیئت امنا مسجد رضوان

نام محاسب : آقای مهندس مهدیزاده

وزن سازه : 50 تن

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان مسکونی ماکو

عنوان پروژه : ساختمان مسکونی ماکو

نام کارفرما : آقای مهندس علی نژاد

نام محاسب : آقای مهندس بابا زاده

وزن سازه : 75 تن

محل اجرا : شهرستان ماکو

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سوله شهرک شهید مدنی

عنوان پروژه : سوله شهرک شهید مدنی

نام کارفرما : آقای مهندس ذبیحی

نام محاسب : آقای مهندس خانلو

وزن سازه : 35 تن

مساحت کل سوله : 550 متر

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سوله گمرک سهلان

عنوان پروژه : سوله گمرک سهلان

نام کارفرما : آقای مهندس تقی پور

نام محاسب : آقای مهندس قادری فر

وزن سازه : 50 تن

مساحت کل سوله : 1100 متر

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سوله های اتاق پمپاژ

عنوان پروژه : سوله های اتاق پمپاژ

نام کارفرما : مجتمع مس سونگون

نام پیمانکار ابنیه: شرکت ارس بنیاد

وزن سازه : 115 تن

مساحت کل سوله : 1500 متر

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

سازه صنعتی

عنوان پروژه : سازه صنعتی 

نام کارفرما : آذر مهر هریس

نام مهندس محاسب : آقای مهندس وافی

وزن سازه : 110 تن

 

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

طرح توسعه سالن های تولید شرکت ایران خودرو تبریز

عنوان پروژه : طرح توسعه سالن های تولید ایران خودرو تبریز

نام کارفرما : ایران خودرو

وزن سازه : 300 تن

 

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

بلوک های 7 گانه مجتمع مسکونی سرو

عنوان پروژه : بلوک های 7 گانه مجتمع مسکونی سرو

نام کارفرما : تعاونی مسکن

وزن سازه : 600 تن

 

 

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

 

 

و پروژه های متعدد اجرا شده:

 

-         پروژه سوله شرکت نوین طرح صدر به کارفرمائی آقای مهندس سینا قائمی

-         پروژه سوله شرکت سگال آذر اتاق پمپاژ طرح پل دشت

-         پروژه ساختمان مسکونی آقای مهندس گلچین

-         پروژه سوله آقای مهندس فرزاد اکرمی

-         پروژه سازه اتاقک هشدار برج تجارت جهانی تبریز

-         پروژه ساختمان شرکت تشک رویا و ....

اطلاعات بیشتر درباره پروژه

ساختمان ولیعصر - ابن سینا

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: پروژه های اجرا شده

عنوان پروژه : ساختمان ولیعصر - ابن سینا

نام کارفرما : آقای محمدی

نام محاسب : آقای مهندس بابازاده

وزن سازه : 56 تن

تعداد طبقات : 5 طبقه

مساحت کل ساختمان : 650 متر

خواندن 1507 دفعه
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 خرداد 1395 ساعت 07:20

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
کانال تلگرامی پروسس

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

اطلاعات تماس

  ایران، آذربایجان شرقی، کیلومتر 19 جاده تبریز، تهران، نرسیده به پلیس راه، کوی صنعتی انرژی،/ماشین، انتهای کوی بابک.

تلفن: 94-04136301193

تلفکس: 04136301192

آدرس دفتر مرکزی: تبریز، خیابان آزادی، ما بین ابوریحان و آخرشهناز، بالاتر از شهرداری مرکزی تبریز، ساختمان راد، طبقه ششم، پلاک 11.

مهندس قدیریان 09144048279

مهندس خضوعی 09144009661

 

تلفن دفتر مرکزی: 34784479-041      

تلفکس:34762013-041

 

ایمیل: prosesaze@gmail.com
ساعت های کار
شنبه تا 5 شنبه 9:00 تا 18:00